BGK Logo

Raport Zintegrowany
2023

Raport Zintegrowany 2023

Jesteśmy polskim bankiem rozwoju

ze stuletnią historią

Tworzymy rozwiązania łączące sektor prywatny, publiczny i finansowy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

356 MLD ZŁ

wygenerowanego wsparcia dla gospodarki

86%

kwoty wsparcia gospodarki wygenerowanego przez nasze finansowania w 2023 r. wspomogło realizację Celów ONZ

3 732 MLN ZŁ

to wynik netto grupy BGK za rok 2023

171 MLD ZŁ

zaangażowanie kredytowo-gwarancyjne (bilansowe i pozabilansowe) BGK

19 MLD ZŁ

kwota ze środków UE na realizację instrumentów wsparcia zarządzana przez BGK

Struktura wsparcia gospodarki

według Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Tworzymy wartość

dla interesariuszy